użytkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wywieszenie plakatu w przeddzień rocznicy równa się potraktowaniu go raczej symbolicznie niż użytkowo i stanowi poważny błąd, który sami czytelnicy osądzają krytycznie. „Nowość" tematyczna w propagandzie bibliotek także jest zjawiskiem rzadkim. A jednak przekonujemy się, że plakaty autorskie takich pisarzy jak Szekspir, Wyspiański, Tołstoj, Kasprowicz w ramach rocznic mniej popularnych dają duże efekty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.