użytkowo-materialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) instytucjonalnymi i systemami osobowymi. Z systemami technologicznymi związane by były przy tym struktury składające się na środowisko materialne życia zbiorowego, jego zasoby i urządzenia; z systemami aksjologicznymi struktury duchowe — wyobrażenia i pojęcia, normy i hierarchie wartości składające się na kulturę danej zbiorowości. Z systemami instytucjonalnymi wiążą się struktury społeczne, w ramach których podejmowana jest wszelka aktywność w sferze technologicznej wytwarzająca wartości użytkowo-materialne i wszelka aktywność w sferze aksjologicznej realizująca takie czy inne wartości duchowe. Systemy te opisywać by można jako zmienne układy określonych ról i działań, które w ramach społecznego podziału pracy, krążenia i wymiany produktów, usług i informacji z rolami tymi są związane. Z systemami osobowymi natomiast wiązałyby się indywidualne struktury psychosomatyczne warunkujące od wewnątrz nasze zachowania i motywujące takie a nie inne postępowanie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porębski, Mieczysław 1986. Sztuka a informacja, Krakow : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.