użytkowo-moralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tym mniej mógł uznać za pożyteczne lub obowiązujące dla siebie jakiekolwiek w tym zakresie uogólnienia lub aksjomaty aprioryczne. Odrzucał (jak wiadomo) wszelkie „formuły, dogmaty i principia wytworu innych ludzi”. Ale gdy dotyczyły zagadnień metafizycznych np., mógł im jeszcze przyznawać jakąś wartość praktyczną, wartość użytkowo-moralną dla pewnych przynajmniej ludzi. Estetycznym formułom i dogmatom odmawiał wartości jakiejkolwiek dla kogokolwiek. „Żaden — pisał — sekret wiecznego życia dla naszych książek nie znajdzie się wśród formuł dotyczących sztuki — tak jak żadna przepisana kombinacja ziół lekarskich nie zapewni nieśmiertelności naszym ciałom. A to nie dlatego, że pewne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ujejski, Józef 1963. Romantycy, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.