użytkowo-odnowieniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wania gosp. oraz szczegółowe plany gospodarcze. Do zasad ogólnych należy ustalenie pożądanego składu gatunkowego drzewostanów, sposobów gospodarowania (wg przyjętej —> rębni), —> etatu rębnego, sposobów ulepszania siedlisk leśnych i in. Szczegółowe plany gosp. obejmują: plan cięć użytkowo-odnowieniowych (—* cięcie), plan —*■ odnowienia lasu, pielęgnowania lasu (cięcia pielęgnujące, ulepszanie siedlisk), ochrony lasu, pozyskania —► użytków leśnych ubocznych (niedrzewnych), budowy i konserwacji dróg leśnych, budynków i innych urządzeń oraz plan gospodarki łowieckiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.