użytkowo-propagandowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bliższą natury”. Zainteresowanie się od tej strony przedstawicielami środowiska wiejskiego otwierało przed dramatem ludowym nowe możliwości, umożliwiało mu wyjście z zaczarowanego kręgu literatury użytkowo-propagandowej i uzyskanie szerokiego uznania i powodzenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Górski, Ryszard 1969. Dramat ludowy XIX wieku, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.