użytkowo-rozrywkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dział. W naszej liryce nowatorstwo „skamandrytów” zostało od razu zdystansowane, a nawet przez niektórych zakwestionowane. W naszej twórczości satyrycznej bardzo niewiele z tego, co powstało po Tuwimie, wzbogaciło konwencję gatunku użytkowo-rozrywkowego, który rozwija się do dziś i stanowi odpowiedź na określone zapotrzebowanie społeczne. Przesunął granice tej konwencji Gałczyński, ale już np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.