używca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szeroka jest skala odmianek gwary miejskiej jako mieszanego rodzaju językowego. Zależą one w wielkim stopniu od siły żywiołu „wykształconego”, od liczebności i kulturalnej żywotności używców języka ogólnego w danym środowisku; a więc inaczej kształtują się warunki rozwoju gwary miejskiej w miastach wielkich i średnich, inaczej w małych i w miasteczkach. Ważnym współczynnikiem rozwoju gwary miejskiej jest oddziaływanie takich instytucji, jak szkoła, organizacje polityczne, zawodowe, kulturalne, urzędy, kościół, radio, książka, prasa itp.; im więcej a skoordy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klemensiewicz, Zenon 1961. W kręgu języka literackiego i artystycznego, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.