używotnić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gumożujnych mężów" Prusz. Kar. 163; *ktcasoodporny 'odporny na działanie kwasu’: „płytki ceramiczne kwasoodporne" Dz. T. 2, 49; *mitorodny „Leśmian zdołał [...] używotnić zasób swego [...] języka zapuszczając się w słowotwórczą, mitorodną gąszcz tego zaklętego sezamu [tj. fantazji ludowej]" Ortw. Prób. 224; *mocodajny „mocodajna wilgoć" Ortw. Prób. 11;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina 1954. Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.