używotniać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tościowania elementów i konstruowania z nich nowych struktur. Pisarz nie tworzy języka, który jest odwiecznym produktem zbiorowej działalności językowej nosicieli tego samego języka etnicznego, ale tworząc dzieła językowe sprawia, że tkwiące w języku ogólnym możliwości wyrazu mobilizują się, aktualizują się, używotniają albo... karłowacieją i obumierają. [...] W dziedzinie słownictwa może nawet jedna jedyna określona albo anonimowa jednostka być twórcą wyrazu lub znaczenia, który lub które dzięki różnym sprzyjającym okolicznościom staje się użytkową własnością coraz szerszego kręgu mówiących, f.. .] A któryż zespół może w obecnych warunkach kulturalnych nadawać się bardziej do owej twórczej inicjatywy niż pisarze?” 35...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urbańczyk, Stanisław (red.) 1969. Język polski. Poprawność – piękno – ochrona, Bydgoszcz : BTN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.