uabstrakcyjnianie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przeszkodzie dokładnemu zrozumieniu myśli. System, w którym się kładzie nacisk na porządek wyrazów i w którym ten porządek decyduje o ich funkcjach syntaktycznych, jest bardziej abstrakcyjny od takiego systemu, który każdy szczegół stara się wyrazić explicite przy pomocy jakiegoś środka formalnego. W zastępowaniu form fleksyjnych uzależnianiem funkcji syntaktycznych wyrazu od położenia w zdaniu można widzieć objaw uabstrakcyjniania się języka. Jespersen porównywa zależności treści składniowej zdania od porządku wyrazów z arabskim systemem liczenia, w którym 234 co innego oznacza, niż 324, 423 itd. przez prostą transpozycję cyfr1; system arabski w stosunku do rzymskiego jest tak samo bardziej „postępowy”, jak stan rzeczy w językach o stałym porządku wyrazów w stosunku do stanu w językach, w których ten porządek jest luźny. W ten sposób historycznie stwierdzić możemy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1962. Studia i szkice językoznawcze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.