uabstrakcyjnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) był zatem od razu jasno wytyczony. Chodziło tylko o wypracowanie odpowiedniego aparatu technicznego i wykonawczego dla celów reprezentacji i propagandy. Skoncentrowanie tego aparatu w rękach kleru, który stanowił warstwę intelektualnie przodującą w średniowieczu, rozstrzygnęło zarówno o fakcie uabstrakcyjnienia obrazu dźwiękowego właściwego dla gotyku, jak i o równie dlań charakterystycznym procesie przetransponowania treści tematycznych i uczuciowych umownych, narzuconych z góry, na platformę mistycyzmu. Widzieliśmy, że kon...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łobaczewska, Stefania 1961. Style muzyczne. T. 1. Cz. 2, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.