uadekwatnić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) art. 307 § 1 k.p.k.: "Na rozprawie oprócz osób biorących udział w sprawie mogą być obecne tylko osoby pełnoletnie, nie uzbrojone". Przepis ten uadekwatniony jest modyfikująco przez trzy inne przepisy art.307 §2, art.307 § 3 i art. 307 § 4; art. 405 k.c.: "Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości". Ten przepis uadekwatniony jest modyfikująco przez przepis zawarty nawet w zupełnie innym artykule - art. 409 k.c...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zieliński, Maciej 1972. Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.