uadekwatniać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) także własne postępowanie, możliwości oraz zadania. Stąd w pewnych sytuacjach szczególnie ambitna lub zmuszona okolicznościami do szybkiego postępu wspólnota musi rozwinąć aktywność kierowniczą i wychowawczą, która liczyłaby się z naturalną przeciwstawnością zmasowanych oporów myślowych, intencji zakrzepłych i poutrwalanych w kategorie pojęciowe, technologie i instytucje, i która by już nie tylko inicjowała, ale także i nawiązywała do najświeższych inicjatyw społecznych tam, gdzie one przede wszystkim się budzą, a więc w szczególności w kręgach młodych pokoleń. Celem tej aktywności musi być uadekwatniające ujmowanie tych inicjatyw w nowe formy myślowe i organizacyjne, przyuczanie młodych pokoleń do stawiania sobie celów praktycznych znacznie rozleglejszych i dalszych, znacznie bardziej mobilizujących i ambitnych niż te, które postawiły sobie ongiś siły dziś już zupełnie czasem bezwładne *. Celem tej aktywności musi być organi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szewczyk, Jan 1971. Filozofia pracy, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.