uaktualniać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mać literaturę fachową w językach obcych. I w razie stwierdzenia tych możliwości — jaki procent naszej inteligencji zawodowej ma twórczy stosunek do wykonywanego zawodu, czy pogłębia wiedzę zawodową, uaktualnia ją (wobec ogromnego postępu wiedzy w świecie, zwłaszcza w medycynie, technice), czy rozwijają się zainteresowania ogólniejsze, tzw. humanistyczne, wiążące się z historią, językami obcymi i geografią, regionem, w którym się żyje, i wreszcie jakie grupy zawodowe wykazują tu największą i najmniejszą aktywność. Wreszcie, czy skutkiem ostatnich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.