uaktualnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pierwsze wydanie „Medycyny i Prawa" zostało wyczerpane w ciągu paru tygodni. Było to dla mnie dowodem potrzeby tego rodzaju książki i skłoniło do opracowania drugiego wydania. Niezależnie od licznych przeróbek i uaktualnień dotychczasowego tekstu, wprowadziłem szereg nowych odrębnych rozdziałów lub ustępów, względnie — znacznie rozszerzyłem istniejące. Dotyczy to przede wszystkim szeregu aktualnych etyczno-prawnych zagadnień współczesnej medycyny. Postępy w dziedzinie ożywiania (reanimacji) wymagały...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popielski, Bolesław 1968. Medycyna i prawo, wyd. drugie, rozszerz. i zmien., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.