uaktywizować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zstępuje do uniwersum, ruchu, który jest pierwszy. I im bardziej rozwiera się uniwersum do przyjęcia ruchu, którym Bóg się jemu oddaje, tern bardziej budzi się w niem ruch, którym ono oddaje się Bogu. Ponieważ laska ożywia i nie jest, jak to myślał Luter, płaszczem rzuconym na zmarłego. Uaktywizowane w swych głębiach stworzenie wychodzi ze snu, staje się w całej pełni czujnością i działaniem: w znaczeniu działania nadewszystko, działania miłości i kontemplacji, i nadmiaru; jak również działania moralnego i ascetycznego, praktycznego i wojującego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maritain, Jacques 2004. Nauka i mądrość, przekł. M. Reutt, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.