uaktywnić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wartość takiego zbierania wyrazów ujawnia się dopiero przy ich zastosowaniu: w ćwiczeniach w mówieniu lub wypracowaniu piśmiennem. I tu tkwi bodaj najciekawszy moment całej pracy. Autor uważa, że przygotowanie dzieci do ćwiczeń ustnych lub piśmiennych winno dotyczyć nie tyle tematu i zawartości tych ćwiczeń (jak to się dotychczas robiło), ile materjału słownego, który należy uaktywnić w umyśle dziecka, aby umiało nazwać i wyrazić to wszystko, co zaobserwuje. Autor jednak, zdaje się, niedość jasno uświadamia sobie to, że przygotowanie formalne (materjału słownego) jest tu jednocześnie przygotowaniem treści wypracowania. „Forma" i „treść” nie dają się tak bez reszty od siebie oddzielić — jak to się autorowi wydaje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonista - Polonista (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.