uaktywniać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Monarchia lipcowa przejęła po sWych poprzednikach finanse całkowicie uporządkowane. Rząd Ludwika Filipa stosował jednak inną politykę: nie oszczędzać, lecz uaktywniać kapitały. Inwestycje przeprowadzane w państwie wymagały dużych kapitałów, tymczasem dochody nie zwiększały się proporcjonalnie do wzrostu wydatków: budżet był stale deficytowy. Rząd musiał często zaciągać pożyczki od bankierów na wa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŁódźT - Łódź Teatralna (Łódź)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.