uanielać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 694. Tysiącowy (W) Słów FrgPoem 3, 644 war; Słów KD 4, 252 war, 254 war, 256 war, 267 war, 269 war, 270 war, 292 war, 321 war, 323 war, 324 war (2x), 325 war (3x), 343 war, 364 war, 366 war, 385 war, 434 war (2x); Słów notatki do KD 4, 538; — por. też Słów PisF 10, 272; 695. Uanielać Słów Ben 3, 271; — por. uanielić Słów PisP 10, 452; aanielenie z Jeża cyt. SWar; 696. Ubożyzna (W) ‘ubóstwo’ Słów Bal 6, 37; 697. Uchrystusowany Słów KN 8, 336; — por. też Słów PisF 10, 593; uchrystusować...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.