uanielić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wynika stąd, że w postaci Zosi zawierają się także cechy „kobiety uanielonej“ (donna angelicata), zaczerpnięte przez naszego poetę z wzoru nieśmiertelnej kochanki Dantego. Tym się również tłumaczą znamienne aluzje do zwiewności i eteryczności bohaterki, rozsiane konsekwentnie w różnych miejscach rozpatrywanego utworu \ Nadmienić poza tym wypada, że motyw „anioła burzy“ z ks. X w. 81 stanowi, zdaje się, przetworzenie i rozwinięcie omówionego przed chwilą motywu anioła gwiazdy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.