uargumentować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wysunięto jednak wówczas pod adresem autora różne postulaty i krytyczne uwagi, które on uwzględnił przygotowując drugie wydanie swej pracy. Oczywiście uwzględnił nie formalnie, lecz rzeczowo, godząc się z częścią uwag, w wypadku zaś pozostania przy swoim stanowisku odnośnie spraw dyskusyjnych sformułował je w sposób bardziej precyzyjny i uargumentowany. Podkreślam to z tym większym zadowoleniem, ponieważ należałem do recenzentów, którzy nie ograniczyli się do pochwał, ale wysunęli także swoje wątpliwości, nie podważając zasadniczej wartości pracy1  2...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PWalk - Z Pola Walki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.