uaruri

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Uaruri sprawował pieczę nad rybakami posługującymi się sieciami; ich obowiązkiem było dostarczanie ryb królowi Cazonci i dostojnikom; sami ich nie jedli, tylko wszystko oddawali królowi i dostojnikom, którzy żywili się wyłącznie rybami; kur nie jedli, lecz ich piórami zdobili bogów. Jeszcze do dzisiaj ów uaruri ma zwyczaj zbierania ryb od rybaków, ale już nie w takiej ilości jak dawniej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kronikarze 1988. Kronikarze kultur prekolumbijskich, przeł. M. Sten, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.