uatrakcyjnić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiście chcą ożywienia stosunków handlowych z Zachodem. Najważniejszym objawem zmiany stanowiska jest fakt, że — bodaj wiosną 1953 — niemal zaraz po śmierci Stalina — Sowiety po raz pierwszy od dłuższego czasu zainteresowały się zachodnioeuropejskimi i niektórymi kolonialnymi dobrami konsumpcyjnymi, oraz maszynami do przemysłu lekkiego, podczas gdy dotychczas przedmiotem ich zainteresowań importowych były niemal wyłącznie dobra kapitałowe w dużej mierze typu strategicznego. Równocześnie Sowiety „uatrakcyjniły” swoje oferty eksportowe pod adresem Zachodu w sensie wyboru towarów. Rosja Sowiecka ujawniła skłonność do zawierania długoterminowych umów handlowych, co odpowiada Zachodowi, zwłaszcza, że idzie z nią w parze wyraźne sowieckie zainteresowanie się ideą multilateralnych umów handlowych i płatniczych podczas gdy przedtem panował zdecydowanie typ umów bilateralnych, umożliwiający Rosji wygrywanie jednego kraju zachodniego przeciwko drugiemu Powyższe zmiany wywołały żywy oddźwięk w Euro lie Zachodniej Dodatnie wrażenie zrobił też fakt, że Rosja zezwoliła Rumunii na zawarcie traktatu handlowego z Zachodnimi Niemcami celem potrojenia wymiany handlowej pomiędzy tymi dwoma krajami. Gdy się czyta teksty przemówień wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.