uautentycznić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oto przykłady derywatów (podaję najpierw te z prefiksem u-, których jest najwięcej, a po nich te z innymi, mniej produktywnymi prefiksami): uuautentycznić 'uczynić autentycznym’: Chcielibyśmy uautentycznić tę grę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
AUL - Acta Universitatis Lodziensis
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.