uautentyczniać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Druga rzecz to wypracowywanie jakiejś koncepcji życia społecznego, godziwego życia społecznego, w którym sprawy dotychczas zaniedbane stałyby się przedmiotem szczególnej uwagi. Upodmiotowienie życia społecznego — jeśli ima być wspólnym celem — wymaga wielkiego wysiłku teoretycznego i wielkiego wysiłku, że tak .powiem, pracy instytucjonalnej ze strony środowiska marksistowskiego. Dlatego, że przemiany ,w tej materii uautentyczniają nasze zapewnienia, dż upodmiotowienie życia społecznego jest jednym z celów obozu marksistowskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.