uautentycznianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od tego rozpędu do przesadnego uautentyczniania swych doprawek nie uchroni się Mickiewicz także później, gdy przesyłając Czeczotowi wstawki z zaklęciami duchów tłumaczyć się będzie i tym również, że są „wzięte z natury”, co przecież prawdą było w stopniu bardzo ograniczonym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pigoń, Stanisław 1969. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.