ubaczyć

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (Dział 66 - 67) 2b) 'bardzo ciężko’: ...kiedy Judasz uirał tako wielikie i straszliwe znamiona przy śmierci bożej a drudzy mówią, iże nazajutrz, a drudzy, iżby po wstaniu z martwych, ale święty Augustyn mówi tako rzekąc: trudno doliczyć ktorego dnia albo ktorego czasu sic to stało, albo przygodziło. (Kozm 604c) ...trudno z doliczania świętych doktorow ubaczyć prawdę porządności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szymczak, Mieczysław (red.) 1970. W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, War­szawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.