ubarwianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sił języka, które nigdy działać nie przestają i tylko czasem słabną, aby znowu potężniej wybuchnąć“.5) Oprócz tych elementarnych prawie sposobów ożywiania języka i ubarwiania stylu mamy cały szereg innych jeszcze figur i t. zw. tropów, którymi tu się zajmować nie będziemy; nie podamy zarazem różnych gatunków stylu i ich cech właściwych, bo to nie jest naszem zadaniem, a ciekawym posłuży dobrze „Stylistyka polska“ Piotra Chmielowskiego, wyd. w Warszawie w r. 1903...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zawiliński, Roman 1919. Nasz język ojczysty w przeszłości i teraźniejszości, Kraków : Księgarnia G. Gebethnera i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.