ubaw

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pasje życia. Zaniedbania naszego systemu pod tym względem sprawiają, iż ludzie wchodzący w życie nie bardzo wiedzą, że to życie może być interesujące, i to w bardzo różnorakich dziedzinach. W tych warunkach dość łatwo powstaje „postawa chuligańska”, dla której wartość życia to wartość „ubawu” lub „draki”, wulgarnej przygody lub groźnej nieraz w skutkach manifestacji przekonania, że „jest się kimś”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Suchodolski, Bogdan 1959. Aktualne zagadnienia oświaty i wychowania, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo