ucinkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niekiedy na obiadach od końca 1826 r. aż do powstania listopadowego. J. Lelewel w listach, pisywanych do mnie, kiedy (od końca września 1850 do końca kwiet. 1853 r.) pod obcym nazwiskiem przebywałem w Poznańskiem, wspominał ucinkowo o niektórych ludziach nauki, pozostałych w kraju a wspólnych naszych znajomych. Między innymi J. W. Bandtkiemu zarzucał, że z katedry powstawał na przywileje szlacheckie, a sam -wyrobił sobie szlachectwo u Aleksandra czy Mikołaja, z przerobieniem swego nazwiska na Bandtkie - Stężyński...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janowski, Jan Nepomucen 1950. Notatki autobiograficzne 18031853, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.