uczony-polonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Daleko też od rozważań teoretyczno-literackich odbiega publikacja, której K. jest współautorem. Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia (Nowy Jork 1945). Jako edycja tekstów nie jest ona oczywiście niczym nowym w pracach uczonego-polonisty, mającego bogaty dorobek edytorski z wielkimi edycjami dzieł Mickiewicza (1929) i Słowackiego (1935) w serii „Biblioteka arcydzieł literatury“. Nie dziwi też taka publikacja pod...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.