uczuciowo-aktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tów semantycznych. Wierzbicka w cytowanej pracy wskazuje na związek stanu nazywanego wyrazem smirenije ze stoickim ideałem zwanym apatheia, jednakże, jak zauważa autorka, zachodzą między nimi istotne różnice: w ideale chrześcijańskim zgoda na los wynika z ducha wiary, to nie zgoda na ślepe fatum, ale na los dany przez Boga. Poza tym w postawie określanej jako smirenije obecny jest element uczuciowo-aktywny: zgoda na świat rodzi pozytywny stosunek do świata i ludzi, podczas gdy postawę, zwaną apałheia, cechuje zobojętnienie, uniewrażliwienie na sprawy świata, bierność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bartmiński, Jerzy, Mazurkiewicz-Brzozowska, Małgorzata (red.) 1993. Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne I, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.