uczynkowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cież nie całość izby. Gdy np. wnoszono ustanowienie prawego trybunału rewolucyjnego, który by wymierzał kary na przestępców ojczyźnie i sprawie zawód czyniących, który by się stał postrachem dla oziębłych i uczynkowo ducha publicznego psujących, gdy upominano, aby na czyny wodzów bliższa była zwrócona sejmu uwaga i kontrola, owi za roztropni reprezentanci stłumiali głosy wznoszące się za ruchem, za sprężystością, wcześnie i częstokroć w duchu oceniając, że krok proponowany mógłby być skutecznym i do położenia stosownym, ale że obok tego w przyszłości mógłby stać się przesądzeniem i jakowego niebezpiecznego, demagogicznego jadu rozwinięciem, odrzucono ,go, wypuszczając to z uwagi, że najprzód należało myśleć 0 ocaleniu sprawy jak bądź, a potem o wewnętrznym uorganizowaniu się na stopę jednostajności i zasad w postępowaniu najspokojniejszych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ostrowski, Antoni 1961. Pamiętnik z czasów powstania listopadowego, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.