udogodnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łam i jeńców pralnię i odnowiono z gruntu łaźnię; nietylko całą zimę sznurem ciągnęły do obozu sanki chłopskie z drzewem, za które płacono, i'le chłop żądał, gdy tymczasem ludność pobliskiego Chabarowska marzła, jak psy, bez opału; nietylko dopomogli Amerykanie pomysłowym Węgrom urządzić z różnych starych szmat i gratów przepyszny lokal klubowy w stylu angielskim; ale wszelkie udogodnienia dla zajęć umysłowych i kulturalnych rozrywek doznały jak najdalej idącego poparcia i stanęły na poziomie za Rosjan niebywałym. Bogata bibljoleka obozowa istniała już za czasów rosyjskich dzięki Czerwonemu Krzyżowi szwedzkiemu, ale teraz została przyzwoicie pomieszczona, ześrodkowana i uporządkowana. Były też już za Rosjan pro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dyboski, Roman 1922. Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia, Warszawa etc. : Nakł. Gebethnera i Wolffa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.