ukrainofilski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pan Kokoszkin rozumuje zupełnie w duchu nacjonalistów. Na swym ostatnim zjeździe atakowali oni Ukraińców-„mazepińców“84. Ruch ukraiński — wołali p. Sawienko i ska — grozi osłabieniem więzi pomiędzy Ukrainą a Rosją, Austria bowiem swą polityką ukrainofilską wzmacnia więź pomiędzy Ukraińcami a Austrią!! Pozostawało rzeczą niezrozumiałą, dlaczego to Rosja nie może spróbować „wzmocnić“ więzi pomiędzy Ukraińcami a Rosją za pomocą tej samej metody, którą pp. Sawien...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1955. Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, dokumenty, listy, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.