ulewnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ca; może to komu wyda się arabszczyzną, ale tak jest. Zdarzyło mi się kilka razy, że w chwili tej modlitwy tak odeszłam od siebie, iż nie wiedziałam czy ta chwała, którą czułam się ogamiona, była rzeczywistością, czy też snem tylko; ale gdym ujrzała się zalaną łzami, które bez żadnego bólu, ale tak ulewnie i szybko płynęły, iż zdawać się mogło, że nie oczy moje je wypuszczały, jeno on obłok niebieski, poznałam, że nie był to sen. Było to w początkach, kiedy jeszcze te zachwycenia szybko przemijały...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
św. Teresa z Ávila 2001. Księga życia, przeł. H. P. Kossowski, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.