ultradeflacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyraźnego oblicza zachowuje zrozumiałą rezerwę. Takie siedzenie na dwóch stołkach naturalnie nie daje rządowi potrzebnej siły do przeprowadzenia reform. Plan Kwiatkowskiego zrobił zawód nawet jego przyjaciołom. Jest to plan finansowy ultradeflacyjny, który w żadnym razie nie zmniejszy biedy i nie wywoła ożywienia w gospodarstwie. Beck jest znienawidzony przez wszystkich, nie broniony nawet przez przyjaciół, którzy czerpią z funduszów dyspozycyjnych MSZ na wydawnictwa („Gazeta Polska” — 45 tys. zł miesięcznie, „Iskra” — 30 tys. itd.). Mówi się już powszechnie, że to jest trup, ale go się galwanizuje i szkoda dla kraju jest coraz większa. Amnestia będzie, ale nie obejmie więźniów brzeskich, przebywających za granicą. Słowem, sytuacja wewnętrzna jest bardzo zagmatwana...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jędruszczak, Tadeusz, Leinwand, Artur (oprac.) 1974. Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego. T. 4, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.