ultraewolucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ona „we wszechświecie cyklicznym lub zamkniętym”. Nie można jej pogodzić z hipotezą śmierci totalne j.16 2. Po drugie, człowiek, w którym przebudziło się poczucie własnej ultraewolucji, powinien móc — jeśli szuka ratunku przed odrazą i, jak by należało,17 chce nabrać chęci do działania z maksymalną energią — ufać, że jeśli ostatecznie uniknie owego „powrotu w dół”, będzie nie tylko „ocalonym”, lecz „tryumfatorem”, ponieważ doprowadzi do spełnienia i paroksyzmu tego, co w nim najistotniejsze, czyli najbardziej „refleksyjne”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Teilhard de Chardin, Pierre 1987. Pisma. 3. Moja wizja świata i inne pisma, przeł. M. Tazbir, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.