ultramodernistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dopiero po pewnym czasie głębsze umysły odkryją pod tą wtórną antytezą miasta i wsi inne, bardziej zasadnicze przeciwieństwo i dostrzegą w metropolii ośrodek nie tylko techniki, ale i wyzysku. Rozwój utalentowanego poety chłopskiego, rzuconego w wir powojennych, ultramodernistycznych kierunków, da się więc ująć w pewien schemat. Można przewidzieć, że po okresie oszołomienia urbanizmem i gwałtownej jego asymilacji nawróci do tematyki wiejskiej, by potraktować ją nie w sielankowy, lecz w awangardowy sposób, aż wreszcie przeciwstawi własną ubogą wieś wspaniałościom wielkomiejskim i „zważy prawdę w umęczonych rękach swojej matki“ (Przyboś, Łuk). Schemat ten...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sandauer, Artur 1973. Poeci trzech pokoleń, wyd. czwarte rozszerz., Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.