ultrapolityka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Teraz rozumiemy, dlaczego w wykrywaniu ślepych uliczek postpolitycznej liberalnej tolerancji odniesienie do Schmitta ma fundamentalne znaczenie: ultrapolityka Schmitta - radykalizacja polityki w formie otwartej wojny Nas przeciwko Nim, wykrywalna w różnych „fundamentalizmach” - jest formą, w której to, co politycznie wykluczone, powraca w postpo li tycznym kwiecie pluralistycznej negocjacji i konsensualnego sprawowania kontroli. Z tego powodu drogą przeciwstawie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
NKryt - Nowa Krytyka (Szczecin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.