umywalnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Minister Przemysłu Lekkiego wydał zarządzenie nr 97 z dnia 31 października 1966 r., które poleca dyrektorom przedsiębiorstw wydawanie środków do mycia w takiej ilości, która zapewni utrzymanie higieny osobistej pracowników i wyeliminuje straty produkcyjne, spowodowane brudzeniem. W świetle tego zarządzenia zakład pracy obowiązany jest zaopatrzyć załogę w środki do mycia w /dostatecznej ilości, przez instalowanie odpowiednich pojemników przy umywalnikach, napełnionych płynnym mydłem. Do obowiązków nadzoru należy dopilnowanie by pojemniki były zainstalowane i napełnione mydłem, a do załogi — właściwe korzystanie z tego środka do mycia i dbałość, by pojemników nie niszczyć, co dość często spotyka się w zakładach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aścik, Kazimierz (red.) 1970. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle włókienniczym. Wydawnictwo przeznaczone do szkolenia personelu kierow­ni­czego, Łódź : ZG Stowarzyszenia Włókienników Polskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.