upadnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) być zbawion wszystek świat (haec proles... regnum patris tui David reparabit, Universum quoque mundum proies haec salvabit) [7]; Bog wszechmogący raczył nas uwieselić, iże chciał smętku naszego skonanie (nos deus consolari dignatus est et amplius nos non vult tribulari) [8]; We wszem dobrem zgadzała się z nimi, iże wszystkim tern dziewicam była miła (et se bonis moribus ipsis conformabat, dilecta fuit omnibus sanctis his ancillis) [17]; Takież ją przyrodzoną nadobnością okrasił, iże jej ciało wieliką krasą uczcił (sic ipsam pulchritudine natura decoravit et corpus eins specie magna venustavit) [20]; Tend będzie wielki przed bogiem, iże będzie wezwań syn wirzchniego (hic erit magnus et filius altissimi vocabitur Luc 1, 32) [49]; <J ednego dnia cirpieli są wieliką gorącość słoneczną, iż od chdenia picia już sie byli spragłi i ich dobytek (die quadam ex colore sołis aestuabant, ipsi magnom et iumenta sitirn tolerabant) [83]; Rozlana miłość była w jego uściech, iż był umów (n} y a barzo rozprawnych obyczajów i też wielebnych (diffusa fuit gratia in lab Us i psi us, affabilis, tractabilis fuit at que plus) [120]; Wiekuisty syn od boga ojca ja ninie oplciony, iże, namilejsza matko, od ciebie porodzon (aeternus patris filius nunc sum incarnatus et ego sum, dulcissima mi mater, a te natus) [165]; Tako natychmiast spadł, iż jest upadnienie jego silno wiełikie (et cecidit, et fuit ruina illius magna Mat 7, 27) [285]; A też zwolenicy wzdzierżeli to słowo w sobie, iże jego nie pytali, co by on miał być (et verbum continuerunt apud se, conquirentes quid esset Marc 9,9) [369]; Ty (sc. owce) mam przywi(e ść, iże będą glosa mego słuchać (illas op...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Safarewicz, Jan et al. (red.) 1979. Opuscula polono-slavica, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.