upowszednienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zbiory Wysokie drzewa (1932) i Barwa miodu (1936) przynoszą, obok kontynuacji tych postaw, dalsze przemiany stylu, zmierzające w kierunku upowszednienia liryki: wprowadzenie języka potocznego, zdynamizowanie metafory, operowanie elementami burleski, sięgnięcie do problematyki urbanistycznej, bliskie poetyce skamandrytów, którzy uważali S. za swego patrona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.