uprzednienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wnątrz dyftongów, tj. uprzednienie dyftongów z -i i utylnienie dyftongów z -y (a więc: ej^ij, ai ^ei; ey^oy19, au^ou), 3) zanik elementu niezgłoskotwórczego z jednoczesnym wzdłużeniem samogłoski, co było zgodne z tendencją do oparcia budowy wyrazów (i zdań) na sylabach otwartych (a więc: ii ^ %, ei^e; 'oy^’ó, ou^ó). Wiadomo jest przy tym, że monoftongizacja dyfton...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFRiS - Studia z Filologii Rosyjskiej i Sło­wiań­skiej (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.