uruchomienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z nowymi uruchomieniami wdąże się również sprawa zakładów doświadczalnych i prototypowni. Chodzi o to, że każdy nowy proces produkcyjny, nowy produkt, opracowany w biurze konstrukcyjnym czy laboratorium, wymaga wielu prób i eksperymentów, zanim możliwe stanie się podjęcie raaeowej produkcji. Fabryka w swoim normalnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chaber, Ferdynand et al.(red.) 1965. 120 pytań i odpowiedzi. Gospodarka narodowa. Polityka rolna. Oświata i kultura. Obywatel i państwo. Sprawy mię­dzynarodowe, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.