uzachodnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kemal Ataturk, wyraziciel ideałów duchowych dzisiejszej Turcji, wierzył w uzachodnienie swego kraju i rozumiał wartość demokracji politycznej. Jego etatyzm i rewolucjonizm, owe podstawowe zasady, z których wypływały wszystkie programy i reformy, były tylko metodycznymi wskazaniami prowadzącymi do *) Było to najdłuższe bodaj ze znanych historycznych przemówień i trwało przez całych sześć dni. Istnieje tłumaczenie angielskie : „A Speech...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.