uzasadnianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Takie położenie stanowi podatny grunt dla wszelkiego rodzaju wątpienia i negacji; nigdzie zaś nie plenią się one tak bujnie, jak w spółczesnym życiu niemieckim. Niemcy z natury skłonni są zarówno do myślowego uzasadniania, jak i indywidualnego kształtowania każdego czynu; dopóki to zachowuje związek wewnętrzny i jest wynikiem konieczności rzeczowej, nadaje to dążeniom pęd ku wielkości, wnętrzu, głębi, pobudza do rozjaśnienia rzeczywistości od wewnątrz, jak również czyni pełnym i bogatym życie, na przełomie XVIII. i XIX. stulecia uczyniło to Niem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.