uzawodowienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1) zasadnicze uznanie większej przydatności zawodowej absolwentów ZWSP niż z uniwersytetów, 2) w związku z tym intensywna rozbudowa istniejących WSP i budowa nowych WSP (np. Rzeszów, Białystok, Szczecin, Kielce, Kalisz, a także restytucja WSP w Warszawie), 3) reforma uniwersyteckich kierunków kształcenia nauczycieli w sensie ich „uzawodowienia”, 4) zwłaszcza reforma studiów na uniwersyteckich wydziałach pedagogicznych, ii Utrzymane zostaną tylko licea dla wychowawczyń przedszkoli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.