uzbiorowienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5 „Uzbiorowienie pracy umysłowej — pisze T. Kotarbiński — pociąga za sobą jej dezindywidualizację. Podział sfer działania odbywa się według rubryk, nie określonych przez upodobania osobników, nota bene według często nie organicznie zbudowanych — a skostniałych. Wreszcie, uzbiorowienie działań rodzi organizację współdziałania i tutaj następuje prawdziwy dramat indywidualności, a najdramatyczniejszą staje się sytuacja myślicieli, owych pracowników z natury rzeczy usposobionych indywidualistycznie”. (T. Kotarbiński Czynniki krępujące swobodę myślenia. Warszawa 1937, s. 7)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudniański, Jarosław 1976. Nauka: twórczość i organizacja, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.