uzbrojeniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) renie, bez szkody dla ich siły ogniowej, zarówno czasie transportu morskiego, jak i w czasie akcji na terytoriach nieprzyjacielskich, (ws) * Podkomisja uzbrojeniowa Kongresu Amerykańskiego zatwierdziła projekt budowy wielkich okrętów podwodnych dla celów eksperymentalnych. Na posiedzeniu tej Komisji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PMorsk - Przegląd Morski (Gdynia)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.